​Trường Mầm non - Hoa Cọ Vàng Quận 12 - Tiếp nhận bé và ghi danh nhập học từ tháng 4 - 2023

​Trường Mầm non - Hoa Cọ Vàng Quận 12 - Tiếp nhận bé và ghi danh nhập học từ tháng 4 - 2023

​Trường Mầm non - Hoa Cọ Vàng Quận 12 - Tiếp nhận bé và ghi danh nhập học từ tháng 4 - 2023