TPHCM: Chuẩn bị chu đáo cho học sinh ở nội trú trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPHCM: Chuẩn bị chu đáo cho học sinh ở nội trú trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPHCM: Chuẩn bị chu đáo cho học sinh ở nội trú trước kỳ thi tốt nghiệp THPT