Thành tích xuất sắc của thầy cô Trường Nam Việt tại giải Cầu lông “Sức trẻ Tân Phú” lần II

Thành tích xuất sắc của thầy cô Trường Nam Việt tại giải Cầu lông “Sức trẻ Tân Phú” lần II

Thành tích xuất sắc của thầy cô Trường Nam Việt tại giải Cầu lông “Sức trẻ Tân Phú” lần II