Tập đoàn GDQT Nam Việt trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng Cơ sở 10 – Trường TiH – THCS – T

Tập đoàn GDQT Nam Việt trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng Cơ sở 10 – Trường TiH – THCS – T

Tập đoàn GDQT Nam Việt trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng Cơ sở 10 – Trường TiH – THCS – T