Sinh hoạt Chuyên đề Happy Halloween – Lễ trao Chứng chỉ tin học IC3 Spark – Hội Thi Văn Nghệ

Sinh hoạt Chuyên đề Happy Halloween – Lễ trao Chứng chỉ tin học IC3 Spark – Hội Thi Văn Nghệ

Sinh hoạt Chuyên đề Happy Halloween – Lễ trao Chứng chỉ tin học IC3 Spark – Hội Thi Văn Nghệ