Lễ Tri ân – Trưởng thành, mừng sinh nhật tuổi 18 – Học sinh khối 12, niên khóa: 2021 - 2024

Lễ Tri ân – Trưởng thành, mừng sinh nhật tuổi 18 – Học sinh khối 12, niên khóa: 2021 - 2024

Lễ Tri ân – Trưởng thành, mừng sinh nhật tuổi 18 – Học sinh khối 12, niên khóa: 2021 - 2024