Lễ tổng kết – Tri ân & chuyển cấp lớp 5 vào lớp 6 năm học 2023-2024

Lễ tổng kết – Tri ân & chuyển cấp lớp 5 vào lớp 6 năm học 2023-2024

Lễ tổng kết – Tri ân & chuyển cấp lớp 5 vào lớp 6 năm học 2023-2024