Lễ tôn vinh học sinh xuất sắc đạt chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (Đợt 1)

Lễ tôn vinh học sinh xuất sắc đạt chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (Đợt 1)

Lễ tôn vinh học sinh xuất sắc đạt chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (Đợt 1)