Lễ kỷ niệm 82 năm ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong TP.HCM và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm h

Lễ kỷ niệm 82 năm ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong TP.HCM và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm h

Lễ kỷ niệm 82 năm ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong TP.HCM và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm h