Lễ Kết nạp Đảng viên Chi bộ Trường THCS, THPT Nam Việt

Lễ Kết nạp Đảng viên Chi bộ Trường THCS, THPT Nam Việt

Lễ Kết nạp Đảng viên Chi bộ Trường THCS, THPT Nam Việt