Lãnh đạo Quận Gò Vấp thăm và chúc mừng Tập đoàn GDQT Nam Việt nhân dịp cuối năm

Lãnh đạo Quận Gò Vấp thăm và chúc mừng Tập đoàn GDQT Nam Việt nhân dịp cuối năm

Lãnh đạo Quận Gò Vấp thăm và chúc mừng Tập đoàn GDQT Nam Việt nhân dịp cuối năm