Đã bao lâu rồi bạn chưa dành những lời yêu thương đến những người thân thương?

Đã bao lâu rồi bạn chưa dành những lời yêu thương đến những người thân thương?

Đã bao lâu rồi bạn chưa dành những lời yêu thương đến những người thân thương?