Chúc mừng các Thí sinh đã hoàn thành xuất sắc vòng sơ loại cuộc thi King and Queen Nam Việt 2023

Chúc mừng các Thí sinh đã hoàn thành xuất sắc vòng sơ loại cuộc thi King and Queen Nam Việt 2023

Chúc mừng các Thí sinh đã hoàn thành xuất sắc vòng sơ loại cuộc thi King and Queen Nam Việt 2023