Học sinh tập đoàn Nam Việt đạt huy chương bạc cuộc thi Robocon do Sở Giáo Dục HCM tổ chức

Học sinh tập đoàn Nam Việt đạt huy chương bạc cuộc thi Robocon do Sở Giáo Dục HCM tổ chức

Học sinh tập đoàn Nam Việt đạt huy chương bạc cuộc thi Robocon do Sở Giáo Dục HCM tổ chức